Creating a learning culture

15.6.17

River's club Tyršovo nábrežie, Bratislava

Je pre nás dôležité prepájanie ľudí s rôznymi skúsenosťami, názormi, z rôznych odvetví a krajín. Nech sme všetci, čo sa na lodi stretneme, otvorení zdieľaniu rôznorodosti, spolupráci a nech každý z nás odchádza z konferencie o kúsok lepší a bohatší.

HRLeaders je medzinárodná udalosť - prídu k nám hostia zo Švédska, Nemecka, Portugalska, Veľkej Británie, Austrálie aj susedného Česka. Prednášky a workshopy budú prebiehať buď v angličtine alebo slovenčine (bez tlmočenia). Veríme, že si každý v širokom spektre možností nájde tie svoje srdcovky.

"Creating a learning culture"
Robíme všetko pre to, aby sa ľudia mali chuť neustále zlepšovať a rozvíjať

aj spíkri tohtoročnej konferencie poskytnú množstvo rôznorodých pohľadov na zlepšovanie - či už cez Agile prístup v HR a "emergent learning" techniky (Pia Maria Thoren, Švédsko) zjednodušovanie performance managementu a identifikáciu "high potential leaders" (Gene Johnson, Veľká Británia), vytváranie slobodného priestoru v práci (Tomáš Hajzler, Česká Republika), podporu princípov Managementu 3.0 (Alexandre Magno, Portugalsko), implementáciu Mindfulness do biznisu (Bruce Greenhalgh, Veľká Británia), alebo riadenie nielen HR projektov prostredníctvom "Dragon dreaming" prístupu (Ulrike Reimann, Nemecko)...ale aj mnohých ďalších vstupov. program

Konferencia sa uskutoční 15.6.2017 v inšpiratívnych priestoroch lode River's club www.riversclub.sk

HRLeader - Branislav Hunčík

HRLeader ocenenie

Každý človek potrebuje inšpiráciu.

Poslaním ceny HRLeader je nachádzať a zviditeľňovať tie najinšpiratívnejšie osobnosti v HR. Ľudí, ktorým záleží na profesionalite, neustálom zlepšovaní oblasti HR, etike a hodnotách. Ľudí, ktorí pre nás všetkých môžu byť vzorom.

Práve im patrí ocenenie HRLeader. Minuloročným víťazom ceny HRLeader sa stal Branislav Hunčík
HRTalent - Martina Štarková

HRTalent ocenenie

Cena HRTalent je určená pre výrazné osobnosti spomedzi šikovných mladých ľudí, ktorí pôsobia v oblasti HR.

Veľmi nám záleží na tom, aby oblasť ľudských zdrojov bola atraktívna pre šikovných ľudí a aby mladí ľudia v HR svete mali dosť inšpirácie a motivácie.Uvedomili sme si, že vzorom a inšpiráciou pre mladých HR profesionálov nemusia byť len špičkoví manažéri alebo manažérky ľudských zdrojov, ale aj rovesníci a mladé talenty v tejto oblasti, ktoré preukazujú svoju profesionalitu, aktívny prístup a zanietenie už oveľa skôr, ako sa stanú HR manažérmi vo veľkej spoločnosti.

Preto oceňujeme tých najschopnejších mladých ľudí pôsobiacich vo svete HR. Minuloročným víťazom ceny HRTalent sa stala Martina Štarková
Alexandre Magno

Alexandre Magno (Brazília)

Zakladateľ, The Learning 3.0 Company

Počas svojej kariéry si prešiel cez rôzne pozície od programovania až po biznis manažment. Je autorom knihy "How Creative Workers Learn", ktorá inšpirovala ľudí a organizácie po celom svete. Stojí za revolučným prístupom Learning 3.0 a značkou Happy Melly, ktorá mení prístup a vnímanie práce ľudí po celom svete.
Emergentné učenie sa, o ktorom bude Alexandre hovoriť, je nevyhnutný spôsob učenia sa vo svete, ktorý sa stal príliš komplexný. Hľadať správne odpovede a riešenia, meniť, skúšať, približovať sa k pravde, je oveľa dôležitejšie, ako znalosti samotné.

Gene Johnson

Gene Johnson (Veľká Británia)

Výkonný riaditeľ, Working Matters Ltd.

Svoju kariéru začal v americkej vláde, neskôr pôsobil na pozícii globálneho riaditeľa pre vzdelávanie a bol riaditeľom EMEA Talent Management v spoločnosti DELL. Gene je stúpencom agilných prístupov a má viac ako 25 rokov skúseností, ktoré získal v oblasti korporátneho sveta, poradenstva, štátnej správy a akademickej oblasti. Vďaka týmto skúsenostiam získal obrovský prehľad nielen v oblasti talent manažmentu, ale aj v oblasti leadershipu a pracovnej psychológie.

Pia-Maria Thoren

Pia-Maria Thoren (Švédsko)

Inspiration Director, GreenBullet Solutions,

Je zakladateľkou spoločnosti GreenBullet, ktorá sa špecializuje na „Agile HR“, agilný štýl vedenia a talent manažment. Ako konzultantka pracovala s najväčšími švédskymi firmami, ktorým pomáhala implementovať nové procesy "okorenené" o agilné myslenie. Agilné vedenie a prístupy vníma ako najlepšie k vytvoreniu organizácií, kde sa ľudia stávajú výkonnejšími a angažovanejšími. Jej víziou je vytvárať hodnotu pre zákazníkov a pozitívne zážitky v rovnakom čase.

Bruce Greenhalgh

Bruce Greenhalgh (UK)

Global Health and Wellbeing Clinical Lead, British Telecom

Bruce je v súčasnosti Global Health and Wellbeing Clinical Lead v spoločnosti British Telecom, ktorá je popredným poskytovateľom telekomunikačných služieb v UK. Je držiteľom titulu M.A. v oblasti poradenstva a psychoterapie, je akreditovaným terapeutom British Association for Counselling and Psychotherapy, a súčasne je aj členom britského Chartered Institute of Personnel and Development. Bruce sa intenzívne zaujíma o Mindfulness, ktorý nielen učí, ale aj praktizuje vo viacerých oblastiach (biznis prostredie, mimovládne organizácie, ...). V oblasti korporátneho sveta sa mu podarilo vyvinúť a integrovať tréningy zamerané na Mindfulness nielen do rozvojových programov pre zamestnancov, ale nedávno aj do tréningov určených pre senior manažérov.

Tomáš Hajzler

Tomáš Hajzler (Česká republika)

Zakladateľ, PeopleComm

Tomáš je propagátorom slobodne-mysliacich firiem a zakladateľ spoločnosti PeopleComm. V Českej republike odštartoval hnutie slobody v práci a slobodných firiem. Svojimi konferenciami Svoboda Naživo inšpiroval množstvo ľudí a vďaka jeho publikačnej činnosti sa mu to darí i naďalej. Je autorom knihy "Peniaze alebo život" a od roku 2002 približuje ľuďom princípy slobody v práci a spolupráce s ostatnými ľuďmi. Kým spočiatku boli jeho myšlienky chápané ako použiteľné len v malých spoločnostiach a "uletených" kreatívnych firmách, v súčasnosti ich preberajú už aj veľké nadnárodné korporácie a prichádzajúce generácie mladých ľudí prahnú po zmene postoja k práci.

Ľubica Hargašová

Ľubica Hargašová (Slovensko)

HR Director, SCA

Ľubica pôsobí v HR takmer 15 rokov. Skúsenosti zbierala počas transformačného procesu v spoločnosti Telekom a v práci pre potravinársky projekt spoločnosti Penta. Od roku 2011 je na pozícii HR Director pre Slovensko a Čechy v spoločnosti SCA, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti hygienických a zdravotníckych pomôcok. Od roku 2013 je zároveň aj konateľkou firmy. Ľubica rada pracuje na praktickej aplikácii nových prístupov vo vedení ľudí, ako aj vo vytváraní pozitívnej a podnetnej pracovnej atmosféry.

Phil Abernathy

Phil Abernathy (Austrália)

Zakladateľ, Purple Candor

Phil je inšpiratívny leadership spíker, tréner, kouč a konzultant. Jeho víziou je, aby každá pracovná pozícia bola šťastným a produktívnym miestom, a aby firmy vytvárali priestor pre sebarealizáciu, naplnenie a boli príťažlivými nielen zvonku cez HR branding, ale hlavne interne. Jeho vášňou je podporovanie lídrov v rozvíjaní ich schopností. Phil má viac ako 30-ročné skúsenosti v "blue chip" spoločnostiach po celom svete a je zakladateľom konzultačnej spoločnosti Purple Candor.

Daniela Petríková

Daniela Petríková (Slovensko)

Plant Manager, Lear Corporation

Daniela nastúpila do Learu v roku 2007, v čase, keď sa výroba ešte iba spúšťala... Prešla si doslova všetkým - od industriálnej inžinierky cez výrobnú a prevádzkovú manažérku, až po pozíciu plant manažérky (riaditeľky závodu), na ktorej pôsobí od roku 2012.
Je jednou z tých vrcholových manažérok, ktoré dôležitosť rozvoja nielen proklamujú, ale aj jednoznačne reálne implementujú na všetkých úrovniach vo firme - cez spektrum kanálov, ako Lear Academy, tréningové centrum a interné koučovacie projekty. Asi aj vďaka tejto neoblomnosti a húževnatosti v rozvoji ľudí sa prešovský Lear stal miestom, kde sa chodia inšpirovať kolegovia z celého sveta.

Ulrike Reimann

Ulrike Reimann (Nemecko)

Podnikateľka - Trénerka - Inšpirátorka

Ulrike je inšpirovaná viacerými alternatívnymi prístupmi (dračie snívanie, nenásilná komunikácia, teórie U a Processwork), ktoré transformuje do podnikania a pracovných komunít. Od roku 2007 vedie školenia a aktívne sa podieľa na rôznych projektoch od mimovládnych organizácií a univerzít, až po inžinierov tímu Airbusu, kde zlepšuje pracovnú kultúru a pomáha pri dosahovaní cieľov. Ulrike sa tiež zaoberá potenciálom využitia emócií vznikajúcich v ťažkých životných situáciách. Skúma postupy, ako najefektívnejšie vyjadrovať žiaľ a bolesť zo straty a využiť tieto emócie v prospech danej osoby. Jej kniha "Smútok v komunitách" (v nemčine) bola publikovaná v máji 2016.

Rasťo Duriš

Rasťo Duriš (Slovensko)

Pracovný psychológ

Rasťo vyštudoval učiteľstvo angličtiny a psychológie a neskôr sociálnu a pracovnú psychológiu. Vyskúšal si obchod a prekladateľstvo, aby nakoniec v roku 2009 zakotvil v organizačnom poradenstve, ktoré ho dodnes veľmi baví a napĺňa. V SR a ČR pomáhal budovať značky Hogan a Schuhfried a propagovať výhody online psychodiagnostiky v HR. V súčasnosti vedie vlastnú konzultačnú spoločnosť spoluHRame, ktorá sa špecializuje na tímový rozvoj a biznis hry. Spolupracuje s mnohými renomovanými lokálnymi a medzinárodnými spoločnosťami.
Verí v základný princíp japonskej filozofie kaizen – neustále zdokonaľovanie – a etický leadership ako cestu k trvalo udržateľným organizáciám a spoločnosti ako takej.

Čoskoro zverejníme

Organizátor
Maxman
Odborný garant
HRcomm
Hlavný partner
trenkwalder
Partneri
Telekom Edenred Synergie
Mediálni partneri
Education Profesia TA3
info@hrleaders.sk
river's club, Tyršovo nábrežie, Bratislava, Slovensko
Cena lístka: 129,-€ bez DPH

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) účastník konferencie HRLeaders 2017 (ďalej len „Konferencia“) zaslaním horeuvedených údajov udeľuje spoločnosti Maxman Consultants, spol. s r.o. (Vígľašská 12, 851 07 Bratislava, IČO: 31 379 842) (ďalej len „Spoločnosť“) súhlas na spracovanie a správu osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a e-mail.
Účelom spracúvania je registrácia osôb na účasť na Konferencii, marketingové účely a zasielanie informácií o plánovaných podujatiach a novinkách Spoločnosti. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu: info@maxman-consultants.com, alebo na adresu sídla Spoločnosti.
Účastník týmto taktiež dáva súhlas na vytvorenie, spracovanie a zverejnenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov zo svojej účasti na Konferencii a jej sprievodných akciách vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, internet, printové médiá) na marketingové účely. Berie pri tom na vedomie, že ako Účastníkovi Konferencie mu nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok na odmenu či inú kompenzáciu.